Den udførlige navneforklaring
Min egen tag 1 (Originalen).
Hvorfor kalder jeg mig det jeg gør, og hva' er navnenes baggrund og oprindelse? Det ka' du få svar på her på siden.

Navn Nr. 1: (fødenavn): Christian Bugge:

Ja det er som nævnt mit fødenavn, så det må du hellere spørge min mor om, da min far døde i 1985. Og ifølge hende – som jeg lige har snakket telefonisk med desangående – så skulle vi 3 unger hedde noget, som ikke ku’ forvrænges på nogen måde, og var til, at forstå i udlandet. Derudover så har jeg en fætter, som også hedder Kristian, men altså med K i stedet for Ch. Han er jævnaldrende med mig og opkaldt efter sin hedengangne morfar. Desuden havde min mor en nu for længst afdød onkel på sin fars side, som var tømrer. Og han hed også Christian med Ch, som jeg sandsynligvis nok er opkaldt efter. Men navnet Christian er jo også et meget yndet kongenavn, som betyder kristen eller kristent barn, og da min mor er et rimeligt kristent menneske, som læste en børnebibel højt for mig, da jeg var lille, ville hun gerne understege det, ved, at kalde mig Christian – og den var min far med på. De syn’s i øvrigt også, at jeg lignede en lille Christian, da jeg blev født.

Familienavnet Bugge er et ældgammelt navn, som strækker sig helt tilbage til adelsmanden Niels Bugge til Hald omkring mordet i Finderup lade på Danmarks daværende 27-årige konge, Erik Klipping den 22. november 1286. Hvilket betyder, at jeg oprettede denne hjemmeside på præcis 721 årsdagen for den begivenhed, helt tilbage på torsdag den 22. november 2007, men det er en helt anden historie, som jeg ikke ska’ komme yderligere ind på lige nu.

 

De følgende 5 navne er såkaldte Computernavne. Dvs. navne, som jeg bruger på min computer enten på Internettet eller i mine mange dokumenter. Her bruger jeg dog det hele i en fast sammenhæng i forlængelse af mit fulde fødenavn. Til slut kommer historien om mit nuværende og mest brugte Computernavn, nemlig ”Buggiewonderland”, men jeg begynder først med de øvrige navne + mine øgenavne:

 

Navn Nr. 2: (Computernavn Nr. 1: Tag): Ziggy:

Ziggy har en lidt sjov historie: Tilbage i min skoletid på Nordstrandskolen i Dragør, var der en af mine klassekammerater, hvis far var skiltemaler. Han havde øjensynligt lært sin søn nogle tricks af, for han var forbandet god til, at tegne, nok den bedste i vores klasse. Han ku’ bl.a. lave graffiti og havde sin eget tag som enhver anden graffitimaler. Jeg har dog aldrig set ham gøre det ulovligt, og kendte derfor heller ikke hans tag. Men engang lige før sommerferien i 1987 – min sidste skoledag på skolen efter 7 års skolegang – var der nogle gutter fra min klasse, som skrev og tegnede sjove ting og sager på tavlen lige før vi sku’ hjem på sommerferie. Og blandt de gutter var netop ham, der var god til, at tegne: Han tegnede så bl.a. et fejlfrit hoved af Quark – den lille jetteunge fra Valhalla, som vist gik i biffen på daværende tidspunkt. Men han skrev også sin tag med store typer ved siden af. Den sku’ jeg kun kigge på én gang, før jeg havde lært den udenad. Og i dag har jeg taget den til mig som et computernavn. Tag’en ser ud som på de 2 billeder øverst, hvor den skrå er originalen og den lige er rettet op m.m. Jeg har aldrig selv brugt det ulovligt, men bare skrevet det med en finger på en dugget eller iset rude, med blyant eller kuglepen på et stykke papir eller med sort spraydåse i tegneprogrammet Paintbrush – det nuværende Paint. Og de 2 billeder øverst på siden er lavet ved, at jeg har skrevet tag’en med min lilla plasticstiftblyant på skrå – da jeg sad lidt skævt for det – på et stykke hvidt printerpapir, som jeg så via min HP-all-in-one-printer, har indscannet i computeren som et billede under tilpasning til Photoshop Elements 2.0. Der har jeg så fjernet urenheder m.m. på billedet med kloningsværktøjet: Jeg havde skrevet Z’et forkert i første forsøg, så jeg viskede det ud med det lilla endeviskelæder på stiftblyanten, og startede forfra. Det ga’ naturligvis nogle mærker efter viskelæderet på papiret, og det var disse mærker jeg klonede væk. Så gemte jeg billedet under et nyt navn, roterede det, så tag’en kom til, at stå lige og klonede de sidste rester efter viskelæderet væk – herunder lidt af den øverste skråstreg på Z’et, som blevet lidt for lang. Dernæst gemte jeg det på ny under et ny navn, som jeg dog efter nedlukningen af Photoshop Elements 2.0, valgte, at omdøbe, da der var noget jeg glemte, at få med i filnavnet. Og resultatet ser du her øverst på siden.

 

Navn Nr. 3: (Computernavn Nr. 2):
Flip-Flop-Flip:

Flip-Flop-Flip er et navn jeg har fra min morbrors daværende ca. 7-årige steddatter, Ulla, ved fejringen af min nu hedengangne mormors 75 års fødselsdag omkring maj-juni måned 1986. Der var det meste af familien samlet i samme anledning oppe i vores fælles familiesommerhus i Tisvilde i Nordsjælland. Med til festen var også min mors afdøde mosters mangeårige seminariekammerat, den hedengangne lesbiske Lis Gottlieb. Hende kendte Ulla ikke, men ville gerne lige vise hende noget. Hva’ det var, ved jeg ikke, for jeg var oplevede ikke situationen, selvom jeg var til stede i sommerhuset, og har derfor kun fået det fortalt fra dem som oplevede det. Men Ulla ville som sagt lige vis Lis Gottlieb noget, men hun havde opfattet det de andre kaldte hende, forkert, og kaldte hende derfor for det som det lød som om, nemlig Flip-Flop-Flip i stedet for Lis Gottlieb. I det samme brød hele forsamlingen – herunder Lis Gottlieb selv og min morbror ikke mindst – ud i en skraldlatter, mens Ulla vist blev lidt flov. Da latteren havde lagt sig lidt efter, fortalte Lis Gottlieb, hva’ hun rigtigt hed over for Ulla. Men ”skaden” var sket, navnet hængte ved, og resten af Lis Gottliebs liv – og også her efter hendes død – er hun praktisk talt aldrig blevet kaldt andet end Flip-Flop-Flip. Jeg har så efterfølgende taget navnet til mig som et af mine ekstra computernavne. Men ordkløver, som jeg er, har jeg slået ordene op i en Nudansk Ordbog – vist oven i købet Politikens. Og ad den vej har jeg så fundet ud af, at ordet ”Flip”, både betyder ”Skjortekrave” og ”Forkærlighed”. Og ordet ”Flop” betyder ”Fiasko”. Så i stedet for ”Flip-Flop-Flip”, ku’ hun frit oversat også hedde: ”Skjortekrave-Fiasko-Forkærlighed”.

 

Navn Nr. 4: (Computernavn Nr. 3):
Elektro Bambino:

Elektro Bambino er vist helt oprindeligt bare et frit opdigtet navn jeg selv har fundet på frit fra leveren med en eventuel kobling til noget jeg havde hørt forkert for efterhånden mange år siden. Hvad, ka’ jeg dog ikke huske mere. Men af bar nysgerrighed spurgte Jeg så ved den lejlighed min mor om, hva’ ”Bambino” betød, og hun svarede, at det betød ”Drengebarn” på italiensk, uden hun dog er synderligt stiv i det italienske sprog. Men kort tid efter – og her snakker vi nok tilbage i 1991-92 stykker – skete der noget sørgeligt i en fodboldklub, som fik historien til, at ta’ en ny drejning af den lidt mere uhyggelige slags. Der var nemlig på daværende tidspunkt en dag nogle ca. 14-15 års knægte, som skulle til fodboldtræning som så ofte før. De trænede på et gammelt nedslidt stadion et sted i Danmark – hvilket og hvor, ka’ jeg dog ikke huske mere. Men da det var en aftenkamp, sku’ stadionbelysningen tændes. Da det var sket bad træneren nærmest rutinemæssigt en af knægtene om, at gå hen og rette lidt på belysningen med de manuelle T-greb, som gik hele vejen op igennem den gitterkonstruktion, som bar lamperne. Hva’ derimod hverken træneren, knægten, der udførte hvervet med, at rette på belysningen, eller nogen anden vidste, var, at belysningen var ligeså gammel som det nedslidte stadion, de spillede på. Og på en af de fire belysningsstandere, var der en ledning, der var gennemtæret. Uheldigvis berørte de blottede kobbertråde ved netop det T-greb, som man skulle bruge til, at justere belysningen, således, at det blev strømførende. Så da den 14-15 års knægt griber fat om T-grebet med begge hænder, får han øjeblikkeligt 380 volt igennem sig, og er dræbt på stedet. Historien er autentisk og var naturligvis oppe, at vende i div. medier. Den gjorde et vist indtryk på mig, men min forrykte fantasi jokede lidt med den i forhold til det navn, jeg netop havde givet mig selv, og jeg tænkte: ”Nu er det måske, at skyde under målet, at kalde en 15 års knægt for et ”drengebarn”. Men hvis man alligevel for en kort bemærkning ta’r udgangspunkt i det, så ka’ man jo på sin vis godt sige, at han døde som en ”Elektro Bambino”, altså et elektrisk drengebarn”. Og siden den gang har den sørgelige, men sande historie været uløseligt forbundet med det navn for mig. Men en egentlig forklaring på, at jeg så har valgt, at bruge det som et computernavn, er nok fordi jeg har et drabeligt temperament og til tider er så energisk foran min computer.

 

Navn Nr. 5: (Computernavn Nr. 4): Lemetal:

Historien bag navnet Letmetal, er egentligt ganske kort: i 1986 kom Walter & Carlo-filmen, YES – det er far. Og i løbet af denne film omtaler Carlo alias Jarl Friis Mikkelsen, sig som Carlo Letmetal mens han sidder i held på et Casino. Og da jeg hørte det, syn’s jeg, at det lød så godt, at jeg har taget det til mig, som ikke bare et Computernavn, men også mit første nickname på min første chat: P3’s natchat, dengang det eksisterede der engang i slut-90’erne.

 

Navn Nr. 6: (Computernavn Nr. 5 og sidst): Angry Face + alle mine øgenavne:

Angry Face stammer helt tilbage fra mit Højskoleophold i 1990-91 på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. Der var – og formodentligt stadigvæk er – der computerundervisning, hvor jeg har tilegnet mig meget af den viden, jeg har om computere i dag. Men dengang havde de et program på deres maskiner, som jeg i dag ikke ka’ huske, hva’ hed. Men det var noget med, at man ku’ lave nogle plakater med tekst, rammer og diverse primitive Cliparts. Deriblandt var en bl.a. en gravsten, og nogle ansigter, som udtrykte forskellige sindsstemninger f.eks. et glad ansigt og så et vredt ansigt. Og på et tidspunkt, hvor en mere computerkyndig, hjalp en mindre computerkyndig med, at lave sådan en plakat i sin fritid, på et tidspunkt mens jeg tilfældigt gik forbi computerlokalets åbne dør, hørte jeg derinde fra: ”Ja, hvis vi nu lige tager sådan en angry face!” Det syn’s jeg lød så godt, at jeg valgte, at bruge det som mit egentlige første computernavn, og omtalte mig selv, som værende Mr. Angry Face i de dokumenter jeg lavede i min fritid. Det var der nogle gutter på skolen, der opdagede, og begyndte, at kalde mig for netop Mr. Angry Face, også uden for computerlokalet. Men da det var et navn, jeg selv havde valgt, havde jeg ikke noget imod, at de kaldte mig det. Det var dog kun den lille sluttede kreds af gutter, som kaldte mig Mr. Angry Face, resten kaldte mig bare for Bugge, som jeg i øvrigt også blev kaldt i folkeskolen. Men det hedder jeg jo også rigtigt i modsætning til Mr. Angry Face. Så det var der jo ikke noget, at sige til. I det hele taget har jeg næste alle sociale sammenhænge fået et eller andet kæle- eller øgenavn. Selv min storesøster kalder mig nogen gange for Kræller afledt af mit fornavn Christian. Det var egentligt et øgenavn min jævnaldrende fætter Kristian altid har haft igennem hele livet i det mest af familien, men min storesøster har så også brugt det til mig. Men så kalder jeg hende for Andy, afledt af hendes rigtige navn Anna. På den fritter jeg gik på i de første skoleår, Nordstrandens Fritidshjem, var der en pige, som hed Sofie, som kaldte mig for Quies, afledt af Christian. Da jeg nogle år senere grundet alder, flyttede over til ungdomsklubben Elisenborg, var der en af pædagogerne, som hed Tom, som kaldte mig for Bårge, afledt af Bugge. Men ellers har jeg bare heddet Bugge alle vegne i sociale sammenhæng.

 

Og således kom jeg til, at hedde:

Christian Bugge Ziggy Flip-Flop-Flip Elektro Bambino Letmetal Angry Face. Og du er velkommen til, at kalde mig det hele.

 

Navn Nr. 7 og allersidst: (Computernavn Nr. 6 og nuværende): Buggiewonderland, som denne hjemmeside jo altså også hedder:

Og Buggiewonderland er som nævnt mit p.t. mest brugte navn på nettet. Det eller dele af det indgår i alle mine nicknames, Netplatforme og e-mail-adresser – herunder denne hjemmeside. Og historien bag den er, at det ligesom Angry Face oprindeligt også stammer fra mit højskoleophold i 1990-91. For et af de andre programmer, de havde på computerne, var et der hed Banner. Der ku’ man – som navnet antyder – lave diverse flag, vimpler og bannere med tekst på og udenfor, i forskellig afskygning. Og en dag, hvor jeg i min fritid, sad og legede lidt med det, sku’ jeg finde på et eller andet, at skrive. Jeg ka’ ikke huske, om jeg havde set Disney-filmen, ”Alice i Eventyrland”, for nylig på daværende tidspunkt, men jeg var i hvert fald fuldt ud bevidst om, at originaltitlen på denne film, var ”Alice in Wonderland”. Ergo, så måtte ordet ”Wonderland” betyde ”Eventyrland”. Og så var det bare det første, der faldt mig ind, at skrive. Men da jeg gerne ville sætte det sammen med det navn jeg blev kaldt, nemlig mit efternavn Bugge, fik jeg lynhurtigt smedet de 2 navne sammen inde i hovedet, til netop ”Buggiewonderland” eller ”Buggeeventyrland” på dansk. Så skrev jeg Buggiewonderland i programmet Banner og lavede sjove teksteffekter, som jeg bagefter printede ud. Derefter gik navnet nærmest helt i glemmebogen indtil, jeg tilbage på fredag den 1. oktober 2004, fik ADSL hos TDC. Så sku’ jeg jo finde på et navn til min nye mail-adresse. Og så var det jeg kom i tanke om Buggiewonderland igen. Men i første omgang brugte jeg af grunde jeg ikke husker i dag, kun ”Wonderland”. På den anden side af snabel-a’et, fik jeg så nogle forskellige valgmuligheder listet op, hvor – da jeg dengang surfede meget rundt på nettet – navnet ”Surfmail.dk” faldt i min smag. Så derfor kom adressen på min primære mailserver, til, at lyde: ”wonderland@surfmail.dk”, hvilket den stadig gør. Men da jeg virkeligt for alvor gjorde brug af navnet ”Buggiewonderland” i netsammenhæng, var, da jeg kort tid efter omsider ”knækkede koden” til, hvordan man spiller på TV2’s spilsite, efter et godt stykke tid, hvor jeg ikke fattede en flyvende døjt af, hvordan man gjorde det: Man sku’ simpelt hen oprette et gratis TV2-login. Så det gik jeg i gang med. Og så sku’ jeg jo finde på et Brugernavn/Nichname. Men da jeg nu så småt havde taget hul på, at bruge navnet, ”Buggiewonderland”, under min oprettelse af min hoved-mail-adresse - og på daværende tidspunkt eneste af slagsen - kort tid forinden, hos TDC, faldt det mig helt naturligt, at bruge det igen som mit nickname på spil.tv2.dk. Og siden er det bare gået slag i slag, først med min første - og indtil videre stadig eksisterende hjemmeside: www.buggiewonderland.k-nettet.dk, min hotmail-adresse: buggiewonderland@hotmail.com, min MySpace-profil, som skulle ha’ heddet www.myspace.com/buggiewonderland, men grundet computerens uprovokerede genstart undervejs i oprettelsesprocessen, kom den i stedet til, at hedde www.myspace.com/2783468, altså et ret upersonligt nummer, jeg vist ikke ka’ gøre så meget ved medmindre jeg nedlægger min profil helt og starter helt forfra – og det gider jeg ikke lige nu. Til sidst kom så denne side, som først hed www.123hjemmeside.dk/Buggiewonderland, men efter jeg har fået mit domænenavn registreret og aktiveret hos DK-Hostmaster, hedder adressen jo bare http://www.buggiewonderland.dk/.

 

Så det var altså baggrunden/forklaringen til mine 7 navne – eller 8, hvis man tager mit efternavn, Bugge, som et selvstændigt navn, som jeg dog ikke har gjort i dette tilfælde. Ud af disse 7-8 navne, var de 6 af dem såkaldte computernavne. Håber du blev lidt klogere på hvorfor, at jeg kalder mig det jeg nu engang gør fra tid til anden. Denne tekst er færdiggriflet på oprettelsen af min hjemmesides allersidste dag, på onsdag den 5. december 2007, kl. 18:03:37, i Word 2003, resten af hjemmesiden gør jeg færdig her bagefter. Slut!!


| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 03:34

Tak fordi, du finder ovenstående tekst morsom. Jeg har dog siden hen fundet frem til sitet: www.timeanddate.com, hvor man bl. a. ka' lave mere præcise timere.

22.10 | 17:24

lol

27.02 | 14:05

Lyder forfærdeligt :/

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

02.09 | 14:54

Hej Christian, psykiater Kurt Rasmussen indstillede mig til førtidspension i 1996, - hvorfor han ikke, som du skriver gik pension i 1989, men 1999 😊